Příspěvky

Pro sezónu 2022/2023 byly stanoveny příspěvky takto:

Áčko6 000 Kč
Béčko3 000 Kč
Junioři5 000 Kč
Dorostenci 5 000 Kč
Starší žáci 4 500 Kč
Mladší žáci4 000 Kč
Elévové 3 500 Kč
Přípravka 3 000 Kč
Minipřípravka2 000 Kč

Způsob platby:
Veškeré finanční příspěvky Vám budou nahrány do aplikace Členská sekce i s potřebnými údaji pro zaplacení, číslem účtu, var. symbolem a QR kódem.

Pro sezónu 2022/23 musí být příspěvky uhrazeny do konce října 2022!

Na zajištění pořadatelské činnosti během domácích zápasů je stanoven poplatek ve výši 500,- Kč, který uhradí každý člen (od kategorie mladší žáci a starší) k základní výši příspěvků. Každý člen může tento poplatek dostat zpět, pokud se přihlásí na pořádání alespoň 2 domácích turnajů nebo zápasů.

Slevy na příspěvcích / brigády:

  1. POŘADATELSKÁ SLUŽBA – každý člen od kategorie Mladší žáci a starší se musí aktivně zapojit do organizace oddílem pořádaných utkání (soutěžních i nesoutěžních). Jedná se o zajištění časomíry, tvorbu on-line zápisu, rovnání mantinelů, sbírání míčků, apod. Odměnou je výplata poplatku 500 kč po druhém pořádání v sezoně.
  2. SOUROZENECKÉ SLEVY - pokud jsou v klubu registrovaní a mají platit příspěvky dva sourozenci v mládežnických kategoriích (od nejmenších po mužskou a ženskou kategorii), platí sleva na sourozence ve výši 1.000,- Kč. Sleva bude odečtena z výše příspěvků mladšího ze sourozenců.

Další informace k platbě příspěvků:

Platbu příspěvků lze po dohodě se zástupci klubu nastavit individuálně do jednotlivých splátek tak, aby nebyli plátci finančně zatíženi. Obvykle jsou členské příspěvky rozpočteny do dvou plateb s tím, že první splátka musí být zaslána do konce října 2022, poslední do konce ledna 2023

FBC Strakonice z.s. je zájmový spolek, který na svou činnost vybírá mj. členské příspěvky od svých členů, tyto příspěvky pokrývají přibližně jednu polovinu celkových ročních nákladů, zbylé tři třetiny dostává formou dotací od Národní sportovní agentury, Města Strakonice a ze sponzorských darů.

Z členských příspěvků jsou hrazeny:

  • Tréninky (pronájem hal a dalších sportovišť a tréninkové vybavení),
    kompletní pokrytí soutěžních zápasů (startovné, kauce, licence, pořádání domácí turnajů, včetně náhrad rozhodčím, apod.),
  • Poplatky za neligové turnaj po skončení sezóny,
  • Doprava na turnaje
  • Odměny trenérům
  • Poplatky za informační systémy (EOS, stránky, účetnictví)